CHÙA BA LA MẬT ĐA, STOCKTON, HOA KỲ - LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG, NI NGÀY 15.06.2024

Quang lâm dự lễ: Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Từ, Viện trưởng Tu viện Kim Sơn, thành phố Watsonville; Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Đạt, Viện chủ chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton; Hòa thượng Thích Thông Đạt, Trụ trì chùa Đại Nhật Như Lai, thành phố San Jose; Hòa thượng Thích Từ Lực, Viện chủ chùa Phổ Từ, thành phố Hayward; Sư Bà Thích Nữ Đồng Kính, Trụ trì thiền viện Vô Ưu, thành phố San Martin; cùng chư Tôn đức Tăng, Ni nhiều tự viện Phật giáo ở các thành phố miền Bắc tiểu bang California.
CHÙA BA LA MẬT ĐA, STOCKTON, HOA KỲ - LỄ AN CƯ KIẾT HẠ CHƯ TÔN ĐỨC TĂNG, NI NGÀY 15.06.2024

Chương trình ngày An cư Kiết hạ như sau:

09:00am Chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử vân tập về chùa Ba La Mật Đa.

09:30am Nghi lễ tại Chánh điện: Niệm hương, lễ Phật, tụng kinh, phục nguyện, hồi hướng (ảnh: 01-08). Hòa thượng Thích Minh Đạt ban đạo từ (ảnh: 09-12).

10:00am Chư Tôn đức Tăng, Ni quang lâm lễ đài (ảnh: 13-20)

10:20am Niệm Phật, tụng kinh Châu Báu (ảnh: 21-38). Thiền tọa (ảnh: 39-41)

11:00am Văn nghệ cúng dường: Phật tử Bảo Châu hát bài “Hiểu và Thương” (ảnh: 42-43)

11:10am Chia sẻ Phật pháp: Thượng tọa Thích Hạnh Tuyên, Trụ trì chùa Ba La Mật Đa chia sẻ đề tài “Năng lượng Chánh niệm” (ảnh: 44-46). Phật tử Amy Tân Nguyễn, Giám đốc Pacific Immigration chia sẻ về vấn đề di trú (ảnh: 47)

11:50am Chụp ảnh tập thể lưu niệm (ảnh: 48-49)

12:10pm Lễ cúng dường Trai Tăng (ảnh: 50-70). Văn nghệ cúng dường: Phật tử Racheal Tường Vy hát bài “Hoa sen trong bùn”; Cư sĩ Andy Lê Chương ngâm thơ bài “Nụ cười chân như” - thơ Thích Tánh Tuệ (ảnh: 71-72). Phật tử thọ trai.

01:00pm Sinh hoạt. Phát biểu của Hòa thượng Thích Từ Lực và Sư Bà Thích Nữ Đồng Kính (ảnh: 73-74)

01:10pm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Từ ban đạo từ. Hòa thượng mong muốn Chư Tăng, Ni nhiều tự viện ở miền Bắc California tham dự Ngày An cư Kiết hạ thứ bảy hàng tuần đông hơn; và Ngài cũng không muốn các chùa “Nhất Tăng nhất Tự”. Hòa thượng mời chị Amy Tân Nguyễn tiếp tục thông tin về vấn đề di trú và sự hỗ trợ của công ty. (ảnh: 75-77)

01:25pm Văn nghệ cúng dường: Phật tử Nguyên Thuận hát bài “Đời người”; Phật tử Bào Châu hát bài “Mẹ Từ Bi” (ảnh: 78-79).

01:40pm. Chương trình hoàn mãn. Đại chúng thật hỷ lạc!

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Võ Văn Tường

Chùa Ba La Mật Đa, Stockton, Hoa Kỳ.

Điện Phật

Chu Tôn Đức niệm hương

Tung kinh tại Phật điện

Hòa thượng Thích Minh Đạt ban đạo từ

Chư Tôn Đức tụng kinh

Chư Tôn đức Ni tụng kinh

Thượng tọa Thích Hạnh Tuyên chia sẻ Phật pháp

Chư Tôn đức Tăng, Ni chụp ảnh lưu niệm

Lễ cúng dường trai tăng

Lễ cúng dường trai tăng

Hòa thượng Thích Tịnh Từ ban đạo từ

Tin cùng chuyên mục