ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PL 2568 - DL 2024. NGÀY 05/5/2024 - PHẦN 2

Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2568 Cộng đồng Phật giáo Việt Nam vùng Bắc California. Ngày 05/5/2024. Đại lễ Phật Đản chính thức tại lễ đài ở History Park, San Jose. Phần 2/3. 01-01 Cổng Vesak 2024 02-02 Điện Phật 03-03 MC Quốc Bảo giới thiệu chương trình 04-17 Văn nghệ cúng dường 18-23 Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Từ ban đạo từ 24-25 Văn nghệ cúng dường 26-42 Nghi lễ Đản Sanh 43-48 Cắt bánh sinh nhật 49-50 Thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình 51-55 Lễ tắm Phật 56-57 Phát biểu chúc mừng của đại diện History Park Ảnh: Võ Văn Tường
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PL 2568 - DL 2024. NGÀY 05/5/2024 - PHẦN 2

Trưởng lão HT Thích Tịnh Từ ban đạo từ

Nghi lễ Phật Đản

Nghi lễ Đản Sanh

Chư HT cắt bánh sinh nhật

Thả chim bồ câu cầu nguyện hòa bình

Lễ Tắm Phật

Tin cùng chuyên mục