HTV9 Võ Văn Tường và CD Rom Chùa Việt Nam xưa và nay (26-7-2007)

  Bài viết về Lịch sử ngôi chùa ở Việt Nam của tác giả Võ Văn Tường và bài giới thiệu  về lịch sử, mỹ thuật 522 ngôi chùa thuộc 57 tỉnh, thành phố qua 7.804 hình ảnh màu được tác giả chụp trong hơn 20 năm qua Phần phụ lục 1 : Danh sách tự viện Phật giáo của 17 tỉnh, thành phố trong nước và danh sách 435 ngôi chùa Việt Nam ở 40 Tiểu bang của Hoa Kỳ và 23 nước khác trên thế giới Phần phụ lục 2 : Trích dẫn 33 sách, tạp chí của nhiều học giả, tác giả đã xuất bản giới thiệu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, lễ nghi, sinh hoạt Phật giáo các hệ phái Phật giáo Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ
HTV9 Võ Văn Tường và CD Rom Chùa Việt Nam xưa và nay (26-7-2007)

Bài viết về Lịch sử ngôi chùa ở Việt Nam của tác giả Võ Văn Tường và bài giới thiệu  về lịch sử, mỹ thuật 522 ngôi chùa thuộc 57 tỉnh, thành phố qua 7.804 hình ảnh màu được tác giả chụp trong hơn 20 năm qua

Phần phụ lục 1 : Danh sách tự viện Phật giáo của 17 tỉnh, thành phố trong nước và danh sách 435 ngôi chùa Việt Nam ở 40 Tiểu bang của Hoa Kỳ và 23 nước khác trên thế giới

Phần phụ lục 2 : Trích dẫn 33 sách, tạp chí của nhiều học giả, tác giả đã xuất bản giới thiệu về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, mỹ thuật, lễ nghi, sinh hoạt Phật giáo các hệ phái Phật giáo Bắc tông, Nam tông và Khất sĩ.

Tin cùng chuyên mục