HT. THÍCH THIỆN TÂM & TT. THÍCH PHÁP HÒA GIẢNG PHÁP TẠI TU VIỆN TÂY THIÊN WESTLOCK, CANADA

Nhân Lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2563, Lễ An vị kim thân đức Phật A Di Đà và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Phật học Edmonton - Tu viện Trúc Lâm,
HT. THÍCH THIỆN TÂM & TT. THÍCH PHÁP HÒA GIẢNG PHÁP TẠI TU VIỆN TÂY THIÊN WESTLOCK, CANADA

Nhân Lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2563, Lễ An vị kim thân đức Phật A Di Đà và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Phật học Edmonton - Tu viện Trúc Lâm, tại Tu viện Tây Thiên Westlock các ngày 10 và 11/8/2019, Hòa thượng Viện chủ Thích Thiện Tâm và Thượng tọa trụ trì Thích Pháp Hòa đã có những buổi giảng pháp cho đông đảo chư Tăng Ni và Phật tử đến từ khắp các châu lục về Tu viện dự lễ và Khóa tu Xuất gia gieo duyên kỳ 17 (2019).

                                                                                                                   

            Tin và ảnh: Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục