QUAN ÂM VÔ LƯỢNG

Nhạc : Lê Minh Hiền Bé Leanne Nguyễn hát cúng dường Pháp hội Quán Thế Âm và lễ hoa đăng tại NPĐ Fremont, Hoa Kỳ, ngày 12-3-2017.
QUAN ÂM VÔ LƯỢNG

 

Tin cùng chuyên mục