ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PL 2568. NGÀY 05/5/2024 - LỄ RƯỚC PHẬT VÀ XE HOA (ẢNH FLYCAM)

KÍnh mừng Đại lễ Phật Đản PL 2568 Cộng đồng Phật giáo Việt Nam vùng Bắc California. Ngày 05/5/2024. Lễ rước Phật và diễn hành xe hoa (ảnh flycam) Lúc 09:00am, đoàn xe hoa 10 chiếc chạy từ History Park qua diễn hành tại Grand Century Mall và Vietnam Town. Đến 09:40am, đoàn xe hoa quay về History Park diễn hành cùng đoàn rước Phật của chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử. Ảnh: Võ Văn Tường.
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PL 2568. NGÀY 05/5/2024 - LỄ RƯỚC PHẬT VÀ XE HOA (ẢNH FLYCAM)

 

 

Đoàn xe hoa diễu hành tại History Park

 

Tin cùng chuyên mục