VTV9 Người lưu giữ nét đẹp những ngôi chùa (11-11-2012)

Những ngôi chùa, nhà thờ, đình, miếu thường là những công trình kiến trúc gắn bó với lịch sử dân tộc, một cộng đồng hay một tôn giáo. Trên một lãnh thổ, tùy vùng miền đặc trưng văn hóa hay phong tục tập quán, những công trình này được xây đựng mang nét đặc trưng riêng. Nhưng tất cả giống nhau ở chổ đều được xây dựng, chăm chút cẩn trọng và thể hiện sự tôn kính trong tín ngưỡng. Có một người hầu như đã giành những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời mình để đi khắp dải đất Việt Nam chụp ảnh những ngôi chùa.
VTV9 Người lưu giữ nét đẹp những ngôi chùa (11-11-2012)

Những ngôi chùa, nhà thờ, đình, miếu thường là những công trình kiến trúc gắn bó với lịch sử dân tộc, một cộng đồng hay một tôn giáo. Trên một lãnh thổ, tùy vùng miền đặc trưng văn hóa hay phong tục tập quán, những công trình này được xây đựng mang nét đặc trưng riêng. Nhưng tất cả giống nhau ở chổ đều được xây dựng, chăm chút cẩn trọng và thể hiện sự tôn kính trong tín ngưỡng. Có một người hầu như đã giành những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời mình để đi khắp dải đất Việt Nam chụp ảnh những ngôi chùa.

Tin cùng chuyên mục