ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PL 2568 - DL 2024. NGÀY 05/5/2024 - PHẦN 1

Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL. 2568 Cộng đồng Phật giáo Việt Nam vùng Bắc California. Ngày 05/5/2024. Đại lễ Phật Đản chính thức tại lễ đài ở History Park, San Jose. Võ Văn Tường
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN CỘNG ĐỒNG PHẬT GIÁO VÙNG BẮC CALIFORNIA, HOA KỲ PL 2568 - DL 2024. NGÀY 05/5/2024 - PHẦN 1

Phần 1/3.

01-05 Đoàn lân dẫn chư Tôn Đức Tăng, Ni vào lễ đài

06-10 Chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm

11-15 Đoàn lân biểu diễn chào mừng Đại lễ Phật Đản

16-19 Chư Tôn Đức Tăng, Ni dự lễ

20-27 Đoàn lân biểu diễn chào mừng Đại lễ Phật Đản

28-28 MC Quảng Hoa giới thiệu chương trình văn nghệ 

29-36 Văn nghệ cúng dường Đại lễ Phật Đản

47-51 Lễ chào cờ

52-55 Thả bong bóng và pháo giấy chào mừng

56-60 Giới thiệu chư Tôn Đức Tăng, Ni dự lễ

61-70 Đoàn Phật tử dâng hoa cúng dường Đại lễ Phật Đản

71-71 MC Quốc Bảo giới thiệu Thượng tọa Thích Thiện Long

72-75 Thượng tọa Thích Thiện Long, Trưởng ban Tổ chức đọc diễn văn khai mạc

          Đại lễ Phật Đản PL 2568, DL 2024.

 

Ảnh: Võ Văn Tường

 

Múa lân chào mừng Đại Lễ

Chư Tôn Đức Tăng, Ni dự lễ

Chào cờ

Chư Tôn Đức Tăng, Ni chào cờ

Đoàn Phật tử dâng hoa cúng dường Phật Đản

TT Thích Thiện Long đọc diễn văn khai mạc

Tin cùng chuyên mục