LỄ VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO TẠI TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE, HOA KỲ.

Vào lúc 10 giờ ngày chủ nhật 01/01/2023 - Tết Dương lịch, tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm cử hành lễ vía đức Phật Thích Ca thành đạo, Phật lịch 2566.
LỄ VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA THÀNH ĐẠO TẠI TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE, HOA KỲ.

Nội dung buổi lễ:

Pháp thoại: Ni sư trú trì Thích Nữ Nguyên Thiện giảng “Ý nghĩa ngày Thành Đạo”. Sáu năm tu khổ hạnh không có kết quả, đức Phật đã ngồi tĩnh tọa 49 ngày đêm dưới cội Bồ đề chuyên sâu vào thiền quán, tu tập tâm ly dục, ly ác pháp. Ngài đã chứng được Tam minh, thành tựu Chánh đẳng Chánh giác, thành Phật với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đấy là ngày mùng 8 tháng Chạp năm 584 trước Tây lịch, lúc Ngài 35 tuổi. Theo Hòa thượng Thích Chơn Thiện: “Ngày đức Phật thành đạo là ngày Tết của đạo Phật và của cả nhân loại.”

Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện có phong cách giảng nhẹ nhàng, sâu sắc và đầy cảm xúc. Ni sư vừa có thời gian đi chiêm bái các Phật tích tại Ấn Độ và Nepal; có thời gian tu tập và dự lễ Tipitaka, trì tụng Tam tạng Thánh điển tại Bồ Đề Đạo Tràng về. Ni sư có lời sách tấn đệ tử cần tu tập nghiêm mật hơn để có niềm vui pháp lạc!  

Tụng kinh: Sau thời pháp thoại, Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện chủ lễ niệm hương bạch Phật và cùng chư Ni, Phật tử đọc tụng thi kệ cuộc đời đức Phật Thích Ca từ đản sanh đến thành đạo. Trong bài thi kệ có những câu sách tấn Phật tử:

“Sống ở đời hành thiện tu thân

Thắp lên đuốc tuệ sáng ngần

Soi đường bước tới tinh cần độ sanh

Sự giải thoát tinh anh đã rõ

Do tâm mình nào có ở đâu

Nhắc đi nhắc lại từng câu

Tâm tâm niệm niệm Pháp mầu tiến tu

Đệ tử Phật công phu hạ thủ

Dứt não phiền ấp ủ trong lòng

Tử sanh lão bệnh có không

“Thường lạc ngã tịnh” thoát vòng khổ đau” v.v…

Tiếp theo, Sư cô Thích Nữ Thiện Tâm chủ lễ cúng tuần cho chư hương linh ký tự tại tu viện.

Buổi lễ hoàn mãn lúc 13 giờ. Đại chúng thật hỷ lạc!

Võ Văn Tường

Website: chuaviettoancau.com

 Nội dung buổi lễ:

Pháp thoại: Ni sư trú trì Thích Nữ Nguyên Thiện giảng “Ý nghĩa ngày Thành Đạo”. Sáu năm tu khổ hạnh không có kết quả, đức Phật đã ngồi tĩnh tọa 49 ngày đêm dưới cội Bồ đề chuyên sâu vào thiền quán, tu tập tâm ly dục, ly ác pháp. Ngài đã chứng được Tam minh, thành tựu Chánh đẳng Chánh giác, thành Phật với danh hiệu Thích Ca Mâu Ni. Đấy là ngày mùng 8 tháng Chạp năm 584 trước Tây lịch, lúc Ngài 35 tuổi. Theo Hòa thượng Thích Chơn Thiện: “Ngày đức Phật thành đạo là ngày Tết của đạo Phật và của cả nhân loại.”

Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện có phong cách giảng nhẹ nhàng, sâu sắc và đầy cảm xúc. Ni sư vừa có thời gian đi chiêm bái các Phật tích tại Ấn Độ và Nepal; có thời gian tu tập và dự lễ Tipitaka, trì tụng Tam tạng Thánh điển tại Bồ Đề Đạo Tràng về. Ni sư có lời sách tấn đệ tử cần tu tập nghiêm mật hơn để có niềm vui pháp lạc!  

Tụng kinh: Sau thời pháp thoại, Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện chủ lễ niệm hương bạch Phật và cùng chư Ni, Phật tử đọc tụng thi kệ cuộc đời đức Phật Thích Ca từ đản sanh đến thành đạo. Trong bài thi kệ có những câu sách tấn Phật tử:

“Sống ở đời hành thiện tu thân

Thắp lên đuốc tuệ sáng ngần

Soi đường bước tới tinh cần độ sanh

Sự giải thoát tinh anh đã rõ

Do tâm mình nào có ở đâu

Nhắc đi nhắc lại từng câu

Tâm tâm niệm niệm Pháp mầu tiến tu

Đệ tử Phật công phu hạ thủ

Dứt não phiền ấp ủ trong lòng

Tử sanh lão bệnh có không

“Thường lạc ngã tịnh” thoát vòng khổ đau” v.v…

Tiếp theo, Sư cô Thích Nữ Thiện Tâm chủ lễ cúng tuần cho chư hương linh ký tự tại tu viện.

Buổi lễ hoàn mãn lúc 13 giờ. Đại chúng thật hỷ lạc!

Võ Văn Tường

Website: chuaviettoancau.com

Tin cùng chuyên mục