TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 11

Chiều ngày 18/12/2022 Tập 11. Thiền tọa: Thượng tọa Thích Giác Trí hướng dẫn (ảnh 01-06) Lạy Phật - Thời kinh chiều (ảnh 07-29) Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Võ Văn Tường
TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 11

Tin cùng chuyên mục