CHÙA KIỀU ĐÀM DI, VAISHALI, ẤN ĐỘ.

CHÙA KIỀU ĐÀM DI, VAISHALI, ẤN ĐỘ.

Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 41 Chùa Kiều Đàm Di Việt Nam Vaishali (Tỳ Xá Ly), Ấn Độ. Địa chỉ: Mahaprajapati Trust (Vietnamese Mahaprajapati Nunnery) Vishwashanti Pagoda Road, Vaishali, Bihar 844128, India. (Vietnamese Mahaprajapati Nunnery) Katorawa Village Bodhgaya, Gaya 824231, Bihar, India. Điện thoại: (0091) 9934880349-(0091) 9431007668 Email: kieudamdi@gmail.com Facebook: Chùa Kiều Đàm Di tại Ấn Độ - Mahaprajapati Nunnery. Trường Tiểu học Kiều Đàm Di Mahaprajapati Primary School Shanti Stupa, P.O & Dist. Vaishali. Bihar, India. Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam: Chùa Kim Liên 02 Nguyễn Hữu Hào, Phường 6, Quận 4, TP. HCM Điện thoại: 028 39400368 Sáng lập và trụ trì: Ni trưởng Thích Nữ Khiết Minh

CHÙA LINH SƠN, KUSHINAGAR, ẤN ĐỘ.

Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 05. Chùa Linh Sơn Kushinagar, Ấn Độ. P.O. & Distt Kushinagar 274403 U.P, India Tel: +91- 9936- 837-270; +91-9936-178-621 Email: thichnutrithuan10@yahoo.com Website: www.linhsonnepalindiatemple.org Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Trí Thuận