TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 5

Chiều ngày 17/12/2022 Tập 5. Thiền tọa: Thượng tọa Thích Giác Trí hướng dẫn (ảnh 01-07) Lạy Phật - Thời kinh chiều (ảnh 08-29) Buổi pháp thoại 2: Hòa thượng Thích Minh Hiếu, Viện chủ Tổ đình Minh Quang, Sydney, Úc Châu giảng pháp (ảnh 30-49) Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Võ Văn Tường
TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 5

Tin cùng chuyên mục