TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 4

Trưa ngày 17/12/2022 Tập 4. Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử thọ trai - thiền hành – chụp ảnh tập thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Võ Văn Tường
TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 4

Tin cùng chuyên mục