TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE TỔ CHỨC LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

Vào ngày 11/12/2022, Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã tổ chức khóa tu tập một ngày để tích tạo công đức, phát nguyện vãng sanh để kết duyên Bồ Đề, gieo nhân Tịnh Độ. Chủ sám: Sư cô Thích Nữ Thiện Tâm.
TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE TỔ CHỨC LỄ VÍA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ.

Thời khóa tu tập như sau:

08:30 am      Khai kinh Vô Lượng Thọ

10:00 am      Sư cô Thích Nữ Thiện Tâm giảng pháp

11:00 am      Tụng kinh Vô Lượng Thọ (tt)

12:00 pm     Cung tiến chư hương linh

12:45 pm     Dùng cơm trưa

02:30 pm     Lạy 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà; niệm Phật.

04:00 pm     Tụng kinh Vô Lượng Thọ (tt)

05:00 pm     Dược thực

05:30 pm     Lễ thắp nến cầu nguyện; niệm Phật, kinh hành.

07:00 pm     Hoàn mãn

Đặc biệt, trong đêm thắp nến cầu nguyện, Phật tử Quảng Hoa đã dâng lời tác bạch cúng dường văn nghệ và em Rachael Tường Vy đã thể hiện xuất sắc, truyền cảm qua bài “Trang nghiêm cõi Phật A Di Đà” (tác giả Hùng Thanh) làm lay động trái tim đại chúng, thành tâm niệm danh hiệu đức Phật A Di Đà.

Trong lễ cung tiến chư hương linh, tu viện đã làm lễ nhập tự hương linh cố Phật tử Huỳnh Lệ Điệp (Lillian Dang), pháp danh Ngọc Phúc và cúng tuần một số hương linh ký tự tại tu viện.

Một ngày trời San Jose mưa lạnh. Ngày tu tập của tu viện được tổ chức trang nghiêm, thành kính. Đại chúng thật hỷ lạc!

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

Võ Văn Tường

***

Chú thích hình ảnh:

  1. 10. Ảnh tập thể. Khai kinh Vô Lượng Thọ

11-14. Sư cô Thích Nữ Thiện Tâm giảng pháp

15-17. Tụng kinh Vô Lượng Thọ (tt)

18-23. Cung tiến chư hương linh

24-30. Lạy 48 lời nguyện của đức Phật A Di Đà

31-35. Tụng kinh Vô Lượng Thọ (tt)

36-37. Tọa đàm

38-80. Lễ thắp nến cầu nguyện, niệm Phật, kinh hành.

Tin cùng chuyên mục