HOA KỲ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẬT GIÁO THỰC DỤNG KHAI GIẢNG HỌC KỲ I NIÊN KHÓA 2022-2023

Sáng ngày 08/10/2022, tại Tu viện Huyền Không - số 14335 Story Road, thành phố San Jose (Hoa Kỳ), Trường Cao đẳng Phật giáo Thực dụng đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng học kỳ I, niên khóa 2022-2023.
HOA KỲ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẬT GIÁO THỰC DỤNG KHAI GIẢNG HỌC KỲ I NIÊN KHÓA 2022-2023

Quang lâm dự lễ khai giảng có: Hòa thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Điều Ngự, thành phố Westminster; Hòa thượng Thích Từ Lực, viện chủ chùa Phổ Từ, thành phố Hayward; TT. Tâm Trung Giác, trú trì đạo tràng Linh Hòa, thành phố San Jose; TT. Thích Hạnh Thông, trú xứ niệm Phật đường Fremont; Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trú trì tu viện Huyền Không; Ni sư Tiến Liên, trú trì tịnh xá Ngọc Hòa, thành phố San Jose; chư Ni trú xứ tu viện Huyền Không và tịnh xá Ngọc Hòa; GSTS. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng, hiệu trưởng, GSTS. Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ, phó hiệu trưởng; cùng đông đảo chư vị giáo sư thỉnh giảng, giáo thọ sư; chư vị trong ban tu thư, chư vị thiện tri thức; huynh trưởng gia đình Phật tử; phóng viên nhiều báo đài ở San Jose; các cơ sở bảo trợ; cùng đông đảo Phật tử, học viên đến lớp ở nhiều thành phố, nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ.

Chương trình buổi lễ:

Từ 10:30 am - đến 01pm. MC: Giác Chơn Đỗ Quang Hưng

Ba hồi chuông trống Bát Nhã.

Tác bạch thỉnh Sư

Lễ chào cờ

Giới thiệu các thành phần tham dự: MC Giác Chơn Đỗ Quang Hưng.

Tuyên bố lý do: GSTS. Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ

Lời chào mừng của Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện, trú trì tu viện Huyền Không.

Lời chúc mừng của đại diện chính quyền Quận hạt, Học khu Giáo dục và Cơ sở văn thơ Lạc Việt.

Hồi trống khai trường: Võ sư Nguyễn Cẩm Bình (Vovinam Việt Võ Đạo)

Mục đích, sứ mạng của Trường Cao đẳng Phật giáo Thực dụng: GSTS. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng, hiệu trưởng trình bày.

Ông Tâm Vinh Nguyễn Ngọc Mùi, Thư ký của Trường giới thiệu về chức vụ Hiệu trưởng, quá trình công tác của GSTS. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng. GSTS. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng giới thiệu thành phần nhân sự của Trường và giới thiệu một số giảng sư: TS. Bạch Xuân Phẻ, GSTS. Trần Kiêm Đoàn, GSTS. Lê Đình Cai, TS. Nguyễn Châu, TS. Thomas Tòng Nguyễn.

Phát biểu và dâng quà tặng của Ban bảo trợ

Hòa thượng Giáo thọ sư Thích Từ Lực ban pháp từ.

Giáo sư thỉnh giảng phát biểu và khuyến khích học viên: GS. Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn.

Đại diện quan khách phát biểu: Ông Bùi Hữu Vị.

Đại diện học viên phát biểu: Cô Nguyễn Minh Châu

Lời cảm tạ của Ban tổ chức: Ông Quảng Hải Phan Trung Kiên phát biểu bế mạc.

Chư Tăng, Ni; quan khách và học viên dùng cơm trưa thân mật.

Buổi lễ hoàn mãn vào lúc 1:00 pm. Đại chúng thật hỷ lạc!

Võ Văn Tường

Lễ tác bạch thỉnh Sư

Điện Phật

GSTS. Bạch Xuân Phẻ tuyên bố lý do

Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện phát biểu chúc mừng

Quan khách chúc mừng ngày khai trường

Tiếng trống khai giảng

GSTS. Nguyễn Hồng Dũng phát biểu

Ban bảo trợ dâng quà tặng

Hòa thượng Thích Từ Lực ban pháp từ

GS. Trần Kiêm Đoàn phát biểu

Ông Bùi Hữu Vị phát biểu

Cô Nguyễn Minh Châu phát biểu

Ông Phân Trung Kiên phát biểu cảm tạ

Hình ảnh lưu niệm

***

Chú thích ảnh:

01-06. Ảnh giới thiệu Trường và ảnh tập thể lưu niệm

07-09. Học viên ghi danh nhập học

10-18. Tác bạch cung thỉnh chư Tăng, Ni quang lâm chánh điện

19-26. Lễ chào cờ

27-28. GSTS. Bạch Xuân Phẻ tuyên bố lý do buổi lễ

29-33. Ni sư Thích Nữ Nguyên Thiện phát biểu chúc mừng

34-47. Lời chúc mừng của đại diện chính quyền Quận hạt, Học khu Giáo dục và Cơ sở văn thơ Lạc Việt.

48-49. Hồi trống khai trường: Võ sư Nguyễn Cẩm Bình (Vovinam Việt Võ Đạo)

50. Phát biểu khai trường của hiệu trưởng GSTS. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng

51-54. Ông Tâm Vinh Nguyễn Ngọc Mùi, Thư ký của Trường giới thiệu về chức vụ Hiệu trưởng, quá trình công tác của GSTS. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng. GSTS. Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng giới thiệu thành phần nhân sự của Trường và giới thiệu một số giảng sư.

55-60. Ban bảo trợ dâng quà tặng

61-62. Hòa thượng Thích Từ Lực ban pháp từ

63-65. GS. Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn phát biểu

66-67. Ông Bùi Hữu Vị phát biểu

68-69. Cô Nguyễn Minh Châu phát biểu

70-71. MC. Giác Chơn Đỗ Quang Hưng

72-74. Ông Quảng Hải Phan Trung Kiên dâng lời cảm tạ

75-76. Hình ảnh lưu niệm

77. Chư Tôn Đức Tăng, Ni thọ trai

78-80. Hình ảnh phóng viên các báo đài tác nghiệp tại buổi lễ

 

 

 

.

Tin cùng chuyên mục