TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 2

Sáng ngày 17/12/2022 Tập 2. Buổi pháp thoại 1. Hòa thượng Thích Minh Tuyên, Pháp chủ GHPG Tăng già Khất sĩ Thế giới giảng pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Võ Văn Tường
TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 2

Tin cùng chuyên mục