KHÓA TU THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2022 TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ.

Chùa Đức Viên, San Jose, Hoa Kỳ. Khóa tu thiếu nhi mùa Đông Từ ngày 28/12 đến ngày 31/12/2022 Sinh hoạt chung - Lễ mãn khóa tu thiếu nhi Chủ đề: Người bạn tốt Ngày: 31/12/2022 01. Sinh hoạt chung: Xem 3 phim ngắn về tình bạn, tình người. Thảo luận. 02. Lễ mãn khóa tu học. Tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, dâng lời phát nguyện, phát biểu cảm tưởng của đại diện từng nhóm và anh chị phụ trách nhóm. Phát thưởng. 03. Các em dùng cơm trưa. Cha mẹ các cháu phụ làm bếp lo thức ăn cho các cháu và đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Võ Văn Tường Chú thích ảnh: 01-16. Sinh hoạt tập thể, xem phim, thảo luận. 17-18. Giờ chơi 19-67. Sinh hoạt mãn khóa tu học. Phát biểu cảm tưởng của các em thiếu nhi và chị phụ trách. Phát thưởng. 70-80. Các em dùng cơm trưa.
KHÓA TU THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2022 TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ.

 

Tin cùng chuyên mục