CHÙA ĐỨC VIÊN - LỄ TỤNG KINH VU LAN, TRAI TĂNG VÀ CÚNG THÍ THỰC MÙA VU LAN CANH TÝ - 2020.

ĐẠI LỄ VU LAN BÁO HIẾU NĂM 2020 TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ. HIẾU LÀ HẠNH ĐẦU TRONG MUÔN HẠNH
CHÙA ĐỨC VIÊN - LỄ TỤNG KINH VU LAN, TRAI TĂNG VÀ CÚNG THÍ THỰC MÙA VU LAN CANH TÝ - 2020.

Mùa Vu Lan đến, nhắc nhở mọi người tưởng nhớ đến ân sinh thành dưỡng dục của Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha Mẹ, Thầy bạn và những người thân. Noi gương hiếu hạnh của Ngài Mục Kiền Liên, để có nhiều thiện duyên báo hiếu, chùa Đức Viên phát nguyện niệm Phật và tụng kinh Vu Lan Báo Ân mỗi ngày hai thời: sáng (09:30-11:30), chiều (18:00-20:00) từ ngày 01/7 đến ngày 15/7 năm Canh Tý (từ ngày 19/8 đến ngày 02/9/2020).

            Ngoài các buổi tụng kinh, niệm Phật trong mùa Vu Lan, chùa Đức Viên đã trang nghiêm tổ chức LỄ HOÀI NIỆM ÂN SƯ & PHỤ MẪU vào lúc 18:00 ngày 11/7 năm Canh Tý (29/8/2020) và LỄ TỤNG KINH VU LAN, TRAI TĂNG VÀ CÚNG THÍ THỰC CÔ HỒN vào lúc 09:30 và 15:30 ngày 12/7 năm Canh Tý (30/8/2020).

            Những hình ảnh dưới đây là các buổi lễ tại chùa Đức Viên ngày 12/7 Canh Tý.

 

            Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.

Tin cùng chuyên mục