CHÙA PHẬT BẢO, PHILADELPHIA - HOA KỲ

Chùa tọa lạc tại số 6427 Large Street, Philadelphia, PA 19149
CHÙA PHẬT BẢO, PHILADELPHIA - HOA KỲ

Chùa do Hòa thượng Thích Thái Siêu và Hòa thượng Thích Nguyên Siêu thành lập vào năm 2010. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Hương án giữa tôn trí tượng đức Phật Thích Ca và tượng đức Phật A Di Đà. Các bàn thờ hai bên và phía trước thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm, Bồ tát Địa Tạng, Hộ Pháp và Tiêu Diện. Sân trước chùa thiết trí tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm.

Ảnh 01. Toàn cảnh chùa

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

Tin cùng chuyên mục