CHÙA PHƯỚC HẢI, CHARLOTTE - HOA KỲ

Chùa tọa lạc tại số 1818 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214
CHÙA PHƯỚC HẢI, CHARLOTTE - HOA KỲ

Chùa được Ni sư Thích Nữ Minh Nghiêm thành lập vào tháng 10 năm 2006. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm. Hương án chính thờ tượng đức Phật Thích Ca; tượng chư Phật: A Di Đà, Thích Ca, Dược Sư; tượng Bồ tát Văn Thù và tượng Bồ tát Phổ Hiền. Sân trước chùa tôn trí tượng Bồ tát Di Lặc và tượng Bồ tát Quán Thế Âm được tạc bằng đá trắng ở Đà Nẵng.

          Ảnh 01. Chùa Phước Hải

 

          Ảnh 02. Điện Phật

 

          Ảnh 03. Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

 

Tin cùng chuyên mục