THIỀN VIỆN CHÂN KHÔNG, HONOLULU - HOA KỲ

Thiền viện tọa lạc tại số 1105 Hind Iuka Drive, Honolulu, HI 96821
THIỀN VIỆN CHÂN KHÔNG, HONOLULU - HOA KỲ

Thiền viện được Hòa thượng Thích Thông Hải thành lập vào năm 1984. Ngôi chánh điện được Hòa thượng tổ chức đại trùng tu vào tháng 5 năm 2015. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong khuôn viên thiền viện có các tượng lộ thiên: đức Phật Thích Ca, Bồ tát Di Lặc và Bồ tát Quán Thế Âm.

Ảnh 01. Toàn cảnh thiền viện

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Vườn tượng chư Phật, Bồ tát.

Tin cùng chuyên mục