THIỀN VIỆN BỒ ĐỀ, BRAINTREE - HOA KỲ

Thiền viện tọa lạc tại số 773 Granite Street, Braintree, MA 02184
THIỀN VIỆN BỒ ĐỀ, BRAINTREE - HOA KỲ

Thiền viện Bồ Đề được Đại đức Thích Tuệ Chấn và một số Phật tử ở miền Đông Bắc Hoa Kỳ thành lập vào năm 2001. Thiền viện đã tổ chức Đại lễ khánh thành vào tháng 10 năm 2002 dưới sự quang lâm chứng minh của Hòa thượng Thích Thanh Từ. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca. Sân trước, bảo tượng Bồ tát Quán Thế Âm bằng đá hoa cương cao 4,5m được thiền viện tổ chức lễ An vị vào ngày 28-8-2011.

Ảnh 01. Thiền viện Bồ Đề

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Bàn thờ Tổ sư Bồ Đề Đạt Ma

Tin cùng chuyên mục