TỊNH XÁ NGỌC SƠN, PORTLAND - HOA KỲ

Tịnh xá tọa lạc tại số 8318 SE Harney Street, Portland, OR 97266
TỊNH XÁ NGỌC SƠN, PORTLAND - HOA KỲ

Tịnh xá được Hòa thượng Thích Minh Thiện cùng Phật tử thành lập vào ngày 15-4-1989.  Ngôi phạm vũ được khánh thành vào 2 ngày 22 và 23-9-2007. Khuôn viên tịnh xá tôn trí các tượng lộ thiên như: tượng Tứ Động Tâm, tượng Bồ tát Di Lặc và tượng Bồ tát Quán Thế Âm. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ đức Phật Thích Ca, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Ở nhà Tổ có hương án thờ đức Phật A Di Đà, đức Phật Dược Sư và Tổ sư Minh Đăng Quang. Các tôn tượng chư Phật, Bồ tát, Tổ sư đều được tạo tác bằng chất liệu fiberglass thếp nhũ vàng.

Ảnh 01. Tịnh xá Ngọc Sơn

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Bàn thờ đức Phật A Di Đà

 

Ảnh 04. Bàn thờ đức Phật Dược Sư

Tin cùng chuyên mục