THIỀN VIỆN CHÁNH PHÁP, OKLAHOMA CITY - HOA KỲ

Thiền viện tọa lạc tại số 2021 NE 115th Street, Oklahoma City, OK 73131
THIỀN VIỆN CHÁNH PHÁP, OKLAHOMA CITY - HOA KỲ

Thiền viện được thành lập vào ngày 07-7-2003. Ban đầu, Hòa thượng Thích Thanh Từ cho thành lập Đạo tràng Chánh Pháp. Sau đó, Thượng tọa Thích Thông Triết và Đạo tràng đã tìm mua được một khu đất rộng rãi để xây dựng ngôi phạm vũ trang nghiêm. Đại lễ khánh thành được tổ chức vào ngày 05-11-2005. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca. Ở sân trước, thiền viện thiết trí tôn tượng Bồ tát Quán Thế Âm bằng đá hoa, cao 3,5m.

Ảnh 01. Thiền viện Chánh Pháp

 

Ảnh 02. Điện Phật

 

Ảnh 03. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Tin cùng chuyên mục