CHÙA CỔ LÂM, SEATTLE - HOA KỲ

Chùa tọa lạc tại số 3503 S. Graham Street, Seattle, WA 98118
CHÙA CỔ LÂM, SEATTLE - HOA KỲ

Chùa được Hòa thượng Thích Nguyên An và một số Phật tử thành lập vào năm 1983. Chùa đã làm lễ đặt đá xây dựng vào năm 1995 và an vị Phật vào năm 2000. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Bên trái chùa có tượng Bồ tát Quán Thế Âm cao 4,2m. Từ đây có đường dẫn lên rừng Sa La trên một ngọn đồi thấp. Nổi bật trong rừng Sa La là  tượng đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài 7m và bộ tượng Thập bát A La Hán.

          Ảnh 01. Chùa Cổ Lâm

 

          Ảnh 02. Điện Phật

 

          Ảnh 03. Tượng đức Phật nhập Niết Bàn

 

          Ảnh 04. Tượng Bồ tát Quán Thế Âm

Tin cùng chuyên mục