THIỀN VIỆN BẢO TÍCH, HOUSTON - HOA KỲ

Thiền viện tọa lạc tại số 7727 Hollow Glen Lane, Houston, TX 77072
THIỀN VIỆN BẢO TÍCH, HOUSTON - HOA KỲ

Thiền viện được Thượng tọa Thích Mật Hạnh thành lập vào tháng 6 năm 2011.  Thiền viện có những phòng trưng bày rộng rãi tôn trí trên 200 pho tượng chư Phật, chư Bồ tát và các pháp khí cổ quý hiếm được tạo tác bằng đồng và nhiều chất liệu khác như: ngọc, ngà voi, trầm hương, thủy trầm, sành sứ, thủy tinh, gỗ sơn son thếp vàng … Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng đức Phật Thích Ca, đức Phật A Di Đà, Tây Phương Tam Thánh và Bồ tát Di Lặc.

          Ảnh 01. Điện Phật

 

          Ảnh 02. Tượng Tây Phương Tam Thánh

 

          Ảnh 03 - 10. Bộ sưu tập tượng Phật

 

          Ảnh 11 - 18. Bộ sưu tập tượng Bồ tát

Tin cùng chuyên mục