ĐỊA TẠNG VIÊN QUANG TỰ, LYNNWOOD - HOA KỲ

Chùa tọa lạc tại số 1705 Filbert Road, Lynnwood, WA 98036
ĐỊA TẠNG VIÊN QUANG TỰ, LYNNWOOD - HOA KỲ

Chùa được Hòa thượng Thích Nhật Truyền cùng với năm người anh em thành lập vào năm 1986. Chùa xây dựng quy mô lớn vào năm 1993, tổ chức lễ lạc thành vào năm 1998.  Ngôi Từ Bi bảo điện trang nghiêm, thờ đức Phật A Di Đà, đức Phật Thích Ca, 4 vị Bồ tát: Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù và Phổ Hiền. Phía sau ngôi chánh điện, có đài thờ đức Phật Thích Ca, Hoa Nghiêm Ngũ Phương Phật. Trên đồi, có Điện Pháp Hoa thờ đức Phật Thích Ca và đức Đa Bảo Như Lai; điện Quan Âm thờ đức Quan Âm Như Ý; Bồ tát Bảo Hộ Cứu Khổ Đồng Hài Nhi Địa Tạng …

Ảnh 01. Tam quan chùa

 

Ảnh 02 - 03. Điện Phật

 

Ảnh 04. Tượng đức Phật Dược Sư

Tin cùng chuyên mục