CHÙA PHỔ TỪ, HAYWARD TỔ CHỨC LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH.

Vào sáng thứ bảy ngày 07/01/2023, chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tiểu tường cố Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chánh điện.
CHÙA PHỔ TỪ, HAYWARD TỔ CHỨC LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh - nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, học giả, sử gia và nhà hoạt động hòa bình, đã viên tịch tại Tổ đình Từ Hiếu, thành phố Huế, Việt Nam ngày 22 tháng 01 năm 2022. Nhằm bày tỏ lòng biết ơn đối với ân đức, tình thương cao rộng của Sư Ông Làng Mai qua nhiều năm giảng dạy thiền quán; với công trình trước tác, phiên dịch kinh sách to lớn; chùa Phổ Từ đã tổ chức Lễ tưởng niệm cố Thiền sư vào ngày 29/01/2022; ngày 30/01/2022; Lễ Chung thất - tưởng niệm vào ngày 13/3/2022; …

Lễ Tiểu tường ngày 07/01/2023 có đông chư Tôn đức Tăng, Ni và Phật tử:

Chùa Phổ Từ: Hòa thượng Viện chủ Thích Từ Lực; Thầy Trời Tái Sinh; Sư cô Tịnh Minh; Sư cô Tâm Thảo, Sư cô Phổ Thanh.

Tu viện Bích Nham: Sư cô Giới Nghiêm; Sư cô Cư Nghiêm; Sư cô Hiển Nghiêm; Thầy Pháp Kim; Thầy Trời Sáng Tỏ.

Thiền thất Phùng Xuân: Thầy Pháp Tuyên.

Trung tâm tu học Phổ Trí: Sư cô Phổ Tường; Sư cô Nhi Liên.

Cùng chư vị Giáo thọ Làng Mai, chư vị Huynh trưởng Gia đình Phật tử và Đạo tràng Phổ Từ.

Chương trình buổi Lễ Tiểu tường như sau:

05:00 am       Cúng trà, lạy Thù Ân tưởng niệm Sư Ông.

10:00 am       Dâng hương – Lễ Tam Bảo và Giác linh Sư Ông (song ngữ: Việt-Anh).

                    Thiền tọa.

                    Tán bài: “Trí tuệ bừng lên đóa biện tài …”

                    Cúng ngọ - Dâng trà (chị Tâm Lưu Ly).

                    Tụng Quy nguyện (tiếng Việt) và đọc The Refuge Chant (tiếng Anh).

                    Cảm tưởng của các Tăng thân (Việt, Mỹ): Đại diện Làng Mai, Tiếp Hiện…

                    Hồi hướng.

                    Vài lời cảm tạ của Hòa thượng Viện chủ chùa Phổ Từ.

                    Chụp hình lưu niệm.

11:30 am      Cơm trưa thân mật.

                    Hoàn mãn.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính, thắm tình đạo vị!

Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni.

 

Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục