KHÓA TU THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2022 TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ.

Đốt pháo - múa lân Khai mạc lễ hội ẩm thực Ngày: 31/12/2022 Nam mô A Di Đà Phật. Võ Văn Tường
KHÓA TU THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2022 TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ.

Tin cùng chuyên mục