TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 10

Trưa ngày 18/12/2022 Tập 10 Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử thọ trai - thiền hành - chụp ảnh tập thể. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Võ Văn Tường
TRANG NGHIÊM KHÓA TU ĐẠI GIÁC TẠI SAN JOSE, HOA KỲ NĂM 2022. TẬP 10

Tin cùng chuyên mục