KHÓA TU THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2022 TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ.

Sáng ngày 28/12/2022, chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin, thành phố San Jose, Hoa Kỳ đã khai mạc Khóa tu thiếu nhi mùa Đông. Rất đông các em thiếu nhi từ 4 tuổi đến 18 tuổi đã được cha mẹ đưa về chùa dự khóa tu 4 ngày, từ ngày 28/12 đến ngày 31/12/2022; mỗi ngày từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Chủ đề khóa tu: Người bạn tốt.
KHÓA TU THIẾU NHI MÙA ĐÔNG 2022 TẠI CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ.

Trong ngày 28/12, có các sinh hoạt chính như sau:

  1. Sinh hoạt chung tại giảng đường

Xem phim về Nội quy khóa tu học

Các bài hát và trò chơi tập thể

  1. Sinh hoạt tại Phật điện.

Nội dung: Lễ phát nguyện

Tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật.

Câu chuyện Đạo: Ni sư Thích Đàm Nhật

  1. Sinh hoạt

Giờ ăn trưa

Phụ giúp công việc của chùa

Giờ vui chơi

Thiền nằm

Sinh hoạt tập thể

Sinh hoạt các nhóm 1, 2, 3

Sinh hoạt các nhóm 4, 5, 6, 7

Sinh hoạt các nhóm 8, 9, 10 và Sen Búp

Giờ ăn tối.

 

Ni sư trụ trì Thích Đàm Nhật đã có nhận xét: “Nhìn các em ngây thơ, tươi vui về chùa tu học đông như vậy thật mừng và cảm động! Đây là thời gian quý nhất và bình an nhất để các em có chút tư lương trong cuộc đời của các em.”

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Võ Văn Tường.

***

 

 

 

Chú thích ảnh:

01.Tượng đức Phật A Di Đà

  1. Ảnh tập thể khóa tu mùa Đông

04-16. Ảnh tập thể từng nhóm

17-28. Sinh hoạt chung mở đầu khóa tu

29-48. Lễ phát nguyện, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật.

49-59. Giờ ăn trưa

60-61. Phụ giúp công việc của chùa

62-64. Giờ chơi

65-66. Thiền nằm

67-69. Hát múa tập thể

70-76. Sinh hoạt nhóm

77-80. Giờ ăn tối

 

 

 

Tin cùng chuyên mục