CHÙA ĐIỀU NGỰ, WESTMINSTER - NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG Ở MIỀN NAM CALIFORNIA.

Địa chỉ: 14472 Chestnut Street, Westminster, CA 92683 Tel: 714-890-9513 Email: chuadieungu@gmail.com Website: www.chuadieuphap.us Viện chủ: Hòa thượng Thích Viên Lý Trú trì: Thượng tọa Thích Viên Huy Chùa Điều Ngự được Hòa thượng Thích Viên Lý khai sơn vào tháng 10 năm 2008 trên diện tích 6.000m2 ở vị trí trung tâm của quận hạt Orange, nơi tập trung nhiều người Mỹ gốc Việt sinh sống. Chùa đã xây dựng ngôi chánh điện mới, hai tòa tháp và các lưu phòng rộng 1.254m2 bên cạnh hội trường rộng lớn hiện nay. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, thờ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ở sân trước, chùa tôn trí tượng đức Phật Dược Sư, Bồ tát Di Lặc, Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng. Chùa có tạp chí Điều Ngự, xuất bản 4 số hàng năm. Đặc biệt, chùa có Đài truyền hình IBC, phát hình 24/24 tại miền Nam California trên băng tần 57.8 và phát hình trên toàn thế giới qua hệ thống Galaxy 19 và Iphone ... Đài do Hòa thượng Viện chủ sáng lập và làm Tổng Giám đốc. Chùa có Gia đình Phật tử Điều Ngự và Trung tâm Vi
CHÙA ĐIỀU NGỰ, WESTMINSTER - NGÔI CHÙA NỔI TIẾNG Ở MIỀN NAM CALIFORNIA.

Toàn cảnh chùa

 

Ngôi chánh điện

 

Điện Phật

 

Điện Phật ở hội trường

 

Tượng chư Phật, Bồ tát lộ thiên

Tin cùng chuyên mục