CHÙA PHẬT ĐÀ, SAN DIEGO, CALIFORNIA - NGÔI CHÙA VIỆT DANH TIẾNG Ở THÀNH PHỐ ĐẸP NHẤT HOA KỲ.

4333 30th Street, San Diego, CA 92104 Tel: (619) 283-7655 Email: chuaphatdasd@yahoo.com Website: www.hoavouu.com Viện chủ: Hòa thượng Thích Nguyên Siêu Chùa được Hòa thượng Thích Nguyên Siêu thành lập vào năm 1995. Chùa mua lại một ngôi nhà thờ cũ ở thành phố San Diego và sửa sang làm nơi sinh hoạt, tu học cho chư Tăng và Phật tử. Hòa thượng trụ trì đã tổ chức trùng tu ngôi chùa vào năm 2003. Chùa mang tên Phật Đà với ý nghĩa là Phật, ý muốn nhắc nhở người con Phật luôn nghĩ về Phật để noi gương Ngài mà tu hành, thăng tiến trên đạo lộ giải thoát. Điện Phật được bài trí tôn nghiêm, hương án giữa thờ đức Phật Thích Ca, hai bên tôn trí tượng Bồ tát Văn Thù và Bồ tát Phổ Hiền. Bàn thờ phía trước tôn trí tượng Bồ tát Di Lặc. Chùa có điện thờ Bồ tát Quán Thế Âm. Tượng Bồ tát là một tác phẩm mỹ thuật bằng gỗ, cao 2,5m, có khắc bài kinh Bát Nhã. Chùa có website: www.hoavouu.com do Thượng tọa Thích Hạnh Tuệ chủ biên, là môt trong những website lớn của Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại ngày nay với khoảng 20
CHÙA PHẬT ĐÀ, SAN DIEGO, CALIFORNIA - NGÔI CHÙA VIỆT DANH TIẾNG Ở THÀNH PHỐ ĐẸP NHẤT HOA KỲ.

Mặt tiền chùa

 

Điện Phật

 

Điện Phật Thích Ca Mâu Ni

 

Bàn thờ Bồ tát Quán Thế Âm

Tin cùng chuyên mục