LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - CÚNG NGỌ, LỄ CUNG TIẾN GIÁC LINH NGÀY 10/4/2022

LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - CÚNG NGỌ, LỄ CUNG TIẾN GIÁC LINH NGÀY 10/4/2022

Sáng ngày 10 tháng 4 năm 2022, tại nhà tang lễ thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chư Tôn Đức Tăng, Ni Cộng đồng Phật giáo Bắc California cùng Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã trang nghiêm tổ chức ngày thứ ba Lễ Tang Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Cúng Ngọ (ảnh 01-25) Lễ cung tiến Giác Linh (ảnh 26-37) Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Chúc Thánh Pháp Phái, đệ cửu đại, Mỹ quốc khai sơn Đại Bảo Trang Nghiêm Tự trụ trì, húy thượng Thị hạ Đạt, tự Hạnh Hưng, hiệu Đỗng Tuyên Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch. Võ Văn Tường

LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - LỄ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN NGÀY 09/4/2022

Chiều tối ngày 09 tháng 4 năm 2022, tại nhà tang lễ thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chư Tôn Đức Tăng, Ni Cộng đồng Phật giáo Bắc California cùng Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã trang nghiêm tổ chức ngày thứ hai Lễ Tang Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Lễ thắp nến cầu nguyện - tưởng niệm Ân Sư. Ban xướng ngôn: TT. Thích Nguyên Thông, TT. Thích Đức Trí, TT. Thích Chánh Định. Chương trình buổi lễ: Nghi thức: Tác bạch thỉnh Sư Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm Giác Linh đường. Kệ thỉnh chuông (Thượng tọa Thích Vĩnh Tánh xướng kệ) Nghi thức: Dâng trà Bài hát “Nhớ mãi lời Thầy” (Tường Vi hát) Lời cảm niệm của Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Chủ tịch GHPGVNTN Canada. Lời tiễn niệm của đại diện Ban Huynh trưởng GĐPT. Chánh Đức Lời cảm niệm của Hòa thượng Thích Từ Lực, Viện chủ Chùa Phổ Từ. Lời tưởng niệm của Phật tử Diệu Hiền, đại diện thân quyến. Lời tưởng niệm của Phật tử Viên Hương, đại diện Phật tử Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm. Bài hát “Thầ

LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - LỄ YẾT PHẬT, TỔ NGÀY 09/4/2022

TRANG NGHIÊM LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH! Trưa ngày 09 tháng 4 năm 2022, tại nhà tang lễ thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chư Tôn Đức Tăng, Ni Cộng đồng Phật giáo Bắc California cùng Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã trang nghiêm tổ chức ngày thứ hai Lễ Tang Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Lễ Yết Phật, Tổ tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Chúc Thánh Pháp Phái, đệ cửu đại, Mỹ quốc khai sơn Đại Bảo Trang Nghiêm Tự trụ trì, húy thượng Thị hạ Đạt, tự Hạnh Hưng, hiệu Đỗng Tuyên Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch. Võ Văn Tường

LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - CÚNG NGỌ, LỄ SƠ DẠ NGÀY 09/4/2022

Sáng ngày 09 tháng 4 năm 2022, tại nhà tang lễ thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chư Tôn Đức Tăng, Ni Cộng đồng Phật giáo Bắc California cùng Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã trang nghiêm tổ chức ngày thứ hai Lễ Tang Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Cúng Ngọ (ảnh 01-18) Lễ Sơ Dạ (ảnh 19-54) Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Chúc Thánh Pháp Phái, đệ cửu đại, Mỹ quốc khai sơn Đại Bảo Trang Nghiêm Tự trụ trì, húy thượng Thị hạ Đạt, tự Hạnh Hưng, hiệu Đỗng Tuyên Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch.

LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH

TRANG NGHIÊM LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH! Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2022, tại nhà tang lễ thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chư Tôn Đức Tăng, Ni Cộng đồng Phật giáo Bắc California cùng Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã trang nghiêm tổ chức Lễ Tang Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Tập 30. Lễ tác pháp, thỉnh Sư. Lễ nhập Kim Quan, thỉnh Giác Linh an tọa và thọ tang. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Chúc Thánh Pháp Phái, đệ cửu đại, Mỹ quốc khai sơn Đại Bảo Trang Nghiêm Tự trụ trì, húy thượng Thị hạ Đạt, tự Hạnh Hưng, hiệu Đỗng Tuyên Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch. Ảnh: Võ Văn Tường

THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 06/4/2022

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Các tự viện Phật giáo miền Bắc California luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward. Ngày 06/4/2022. Tu viện Huyền Không, thành phố San Jose: Sư cô Thích Nữ Thiện Tâm cùng chư Ni tu viện Huyền Không; Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ảnh: Võ Văn Tường

THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 06/4/2022 SÁNG

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Các tự viện Phật giáo miền Bắc California luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward. Ngày 06/4/2022. Chùa Phổ Từ, thành phố Hayward: Hòa thượng Thích Từ Lực cùng chư Ni và Đạo tràng Phổ Từ; Hương thất Ánh Từ Quang, miền Nam California: Đại đức Thích Quảng Văn; Tu viện Sơn Tùng, thành phố Phelan: Đại đức Thích Nhuận Phổ; Tịnh Độ thất Phật Ân, tiểu bang Oklahoma: Đại đức Thích Quảng Huấn; Sư cô Thích Nữ Thông Niệm, Ấn Độ; Đại đức Thích Thông Tạng, Sư chú Thông Đạo cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ảnh: Võ Văn Tường

THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 05/4/2022

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Các tự viện Phật giáo miền Bắc California và các nơi khác luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward. Ngày 05/4/2022. Chùa Phước Đức, thành phố San Jose: Đại đức Thích Lệ Tịnh; Tịnh Độ thất Phật Ân, tiểu bang Oklahoma: Đại đức Thích Quảng Huấn; Chùa Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị: Đại đức Thích Nhật Thành; Đại đức Thích Thông Tạng, Sư chú Thông Đạo cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ảnh: Võ Văn Tường

THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 03/4/2022

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Các tự viện Phật giáo miền Bắc California luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward. Ngày 03/4/2022. Chùa Tiên Quang, thành phố Tracy: Thượng tọa Thích Pháp Trí; Đại đức Thích Thông Tạng, Sư chú Thông Đạo cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ảnh: Võ Văn Tường

CHƯ TĂNG TÂY TẠNG CỬ HÀNH NGHI LỄ XÓA MANDALA QUÁN ÂM TẠI CHÙA AN LẠC, SAN JOSE NGÀY 03/4/2022.

Vào chiều ngày 03/4/2022, chùa An Lạc tọa lạc tại số 1647 East San Fernando Street, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức nghi lễ xóa Mandala Quán Âm. Mandala Quán Âm tại chùa An Lạc được các vị Sư đến từ Tu viện Sera Jhe Monastic University, Ấn Độ thực hiện từ ngày 30/3/2022 để cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ. Mở đầu buổi lễ, Thiền sư Tiến sĩ Phật học Geshe Lobsang Dorji có bài thuyết giảng về ý nghĩa, sự mầu nhiệm của Mandala Quán Âm và tụng kinh cầu nguyện. Sau đó, Thiền sư Geshe Lobsang Dorji cử hành nghi lễ xóa Mandala Quán Âm, tặng quà kỷ niệm, cát Mandala Quán Âm cho Ni trưởng Viện chủ Chùa An Lạc Thích Nữ Nguyên Thanh và Phật tử có mặt, cùng chụp ảnh lưu niệm với đại chúng. Chân thành cảm tạ hai vị phiên dịch trong buổi lễ là: Cô Nguyễn Lê Hạnh Giao và Ông Lobsang Shastri. Buổi lễ đã thành tựu viên mãn, đại chúng thật hỷ lạc! Võ Văn Tường

HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN VIÊN TỊCH - LỄ CÚNG TUẦN THẤT 2

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên thế danh Trương Thái Siêu, Viện chủ Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022, thế thọ 78, hạ lạp 54 năm. Lễ khai kinh bạch Phật và cung tiến Giác linh Hòa thượng đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày 21 tháng 3 năm 2022 tại Chùa. Tiếp theo, các tự viện Phật giáo ở miền Bắc California luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm hằng ngày vào lúc 11 giờ trưa và 6 giờ chiều. Vào sáng ngày 02 tháng 4 năm 2022, Lễ cúng tuần thất thứ hai đã được cử hành trang nghiêm đưới sự Chứng minh của Hòa thượng Thích Thông Đạt (Viện chủ Chùa Đại Nhật Như Lai, San Jose), cùng chư Tôn Đức Tăng, Ni đến từ nhiều tự viện ở Hoa Kỳ và đông đảo Phật tử, Huynh trưởng - đoàn sinh Gia đình Phật tử, Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm, Đạo tràng Phổ Từ … Sau buổi lễ, Hòa thượng Thích Tịnh Từ (Viện trưởng

CHÙA PHƯỚC ĐỨC, SAN JOSE TỔ CHỨC TIỆC CHAY "DẤU ẤN ĐẦU TIÊN" NGÀY 27/3/2022 - TẬP 1/3

Vào chiều ngày 27/3/2022, tại hội trường Trường trung học Yerba Buena tọa lạc tại số 1855 Lucretia Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California, Chùa Phước Đức đã tổ chức đại tiệc chay hùn phước xây dựng chùa và từ thiện giúp người vô gia cư mang tên “Dấu ấn đầu tiên”. Đến dự buổi tiệc chay có Hòa thượng Thích Tịnh Từ, Viện trưởng Tu viện Kim Sơn; Hòa thượng Thích Tịnh Diệu, Phó Viện trưởng Tu viện Kim Sơn (Watsonville), Tu viện Thôn Yên (Gilroy); chư Tôn Đức Tăng, Ni các tự viện ở California; chư vị đại diện chính quyền thành phố San Jose và các thành phố lân cận; nhiều ca sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia … và sự có mặt của khoảng 1.200 đồng hương Phật tử gần xa. Chương trình buổi tiệc có những mục chính như sau: Lễ chào cờ. Phút nhập từ bi quán. Đạo từ của Hòa thượng Chứng minh: Hòa thượng Viện trưởng Tu viện Kim Sơn Tâm thư của Thầy trụ trì chùa Phước Đức: Đại đức Thích Lệ Tịnh Lời chào mừng của anh Trưởng ban Tổ chức: Phật tử Nhuận Quang Phát biểu của đại diện chính quyền địa phương Ca hát, đàn, ng

THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 30/3/2022

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Các tự viện Phật giáo miền Bắc California luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward. Ngày 30/3/2022. Chùa Phổ Từ, thành phố Hayward: Hòa thượng Thích Từ Lực cùng chư Ni, Phật tử Đạo tràng Phổ Từ; Chùa Phước Sơn, thành phố Modesto: Thượng tọa Thích Minh Nguyện; Chùa Báo Quốc, thành phố Huế: Thượng tọa Thích Pháp Tịnh; Tinh xá Thiền Lâm, thành phố Winchester: Thượng tọa Thích Thông Lý; Chùa Hải Vân, thành phố Hayward: Đại đức Thích Từ Nhẫn; Chùa Phước Sơn, tỉnh Quảng Trị: Đại đức Thích Nhật Thành; Tịnh xá Ngọc Thanh, thành phố Sacramento: Ni sư Thích Nữ Thu Liên; Tịnh xá Ngọc An, thành phố Sacramento: Ni sư Thích Nữ Hiếu Liên; quý Sư cô Tịnh xá Minh Quang và Tịnh thất Hiền Lương, thành phố Sacramento; Đại đức Thích Thông Tạng, Sư chú Thông Đạo cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ảnh: Võ Văn Tường