SAN JOSE - PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO - 2023

Tập 01. Lễ khai mạc và tụng kinh Dược Sư lúc 09h ngày 11/02/2023. Nhân dịp đầu Xuân Quý Mão, cầu nguyện thế giới hòa bình, dịch bệnh sớm tiêu trừ, nhân dân an lạc, chư Tăng và Phật tử vùng Bắc California đã trang nghiêm tổ chức Pháp hội Dược Sư Thất Châu – Khóa tu: Nương tựa Chánh pháp vào hai ngày 11/02 và 12/02/2023 tại James Lick High School, số 57 N. White Road, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ. Hòa thượng Thích Minh Đạt, Viện chủ chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton và Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Viện chủ chùa Phật Đà, thành phố San Diego đã đến Chứng minh và thuyết giảng tại Pháp hội. Đến dự Pháp hội, có chư Tôn Đức Tăng: Thượng tọa Thích Linh Quang, Phó Viện chủ thiền viện Chân Nguyên, thành phố Adelanto; Đại đức Thích Nhật Thiện, trú trì tu viện Pháp Vân, thành phố Houston; Đại đức Thích Thông Phước và Đại đức Thích Nhiên Đăng, trú xứ tu viện Thiên Đồng, thành phố Sloughouse; Đại đức Thích Hoàn Thiện, trú xứ chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton; Đâị đức Thích Thông Hạnh, trú xứ
SAN JOSE - PHÁP HỘI DƯỢC SƯ THẤT CHÂU ĐẦU XUÂN QUÝ MÃO - 2023

 

Tin cùng chuyên mục