ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2565 TẠI ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE, CALIFORNIA, HOA KỲ.

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2565 TẠI ẤN TÔN THIỀN ĐƯỜNG, SAN JOSE, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645 Tại Ấn Tôn thiền đường, San Jose, California, Hoa Kỳ. Vào sáng ngày 05 tháng 6 năm 2021 (ngày 25 tháng 4 năm Tân Sửu), Ấn Tôn thiền đường tọa lạc tại số 4198 Gion Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565.

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2565 TẠI CHÙA VIỆT NAM, LOS ANGELES, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645 tại chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Vào sáng ngày 30 tháng 5 năm 2012 (ngày 19 tháng 4 năm Tân Sửu), chùa Việt Nam - ngôi chùa lịch sử do Hòa thượng Thích Thiên Ân sáng lập vào năm 1975, là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên ở Hoa Kỳ - tọa lạc tại số 857-871 S. Berendo Street, thành phố Los Angeles, tiểu bang California đã long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565. Quang lâm Chứng minh Đại lễ có Hòa thượng Thích Như Minh, Viện chủ chùa Việt Nam, chư Tăng chùa Việt Nam và chư Tăng thiền viện Phật giáo Quốc tế (International Buddhist Meditation Center). Đông đảo Phật tử, thiện tri thức, Gia đình Phật tử Long Hoa, Hội Ái hữu Viện Đại học Vạn Hạnh (Sài Gòn), nhạc sĩ, ca sĩ … ở nhiều thành phố hai miền Nam - Bắc tiểu bang California đã về chùa dự lễ. Đặc biệt có sự tham dự của Huynh trưởng Nguyên Tịnh Trần Tư Tín, Cố vấn và chỉ đạo Trung ương Gia đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ; Huynh trưởng Thiện Tánh Lý Văn Hùng, Liên Đoàn Trưởng Gia đình Phật tử Long Hoa

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2565 TẠI TU VIỆN HUYỀN KHÔNG, SAN JOSE, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại Tập 16-D Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645 Tại Tu viện Huyền Không, San Jose, California, Hoa Kỳ. Vào sáng ngày 06 tháng 6 năm 2021 (ngày 26 tháng 4 năm Tân Sửu), Tu viện Huyền Không tọa lạc tại số 14335 Story Road, thành phố San Jose đã long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565.

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2565 TẠI CHÙA ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM, HAYWARD, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645 tại chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, Hayward, California, Hoa Kỳ. Vào sáng ngày 29 tháng 5 năm 2021 (ngày 18 tháng 4 năm Tân Sửu), chùa Đại Bảo Trang Nghiêm tọa lạc tại số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward, tiểu bang California đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565. Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, Viện chủ chùa Đại Bảo Trang Nghiêm đã có bài thuyết giảng về Ý nghĩa ngày Phật Đản và Chứng minh buổi lễ.

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2565 TẠI CHÙA THANH LƯƠNG, SACRAMENTO, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại Tập 33-B Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645 tại chùa Thanh Lương, Sacramento, California, Hoa Kỳ. Vào sáng ngày Rằm tháng 4 năm Tân Sửu (26.5.2021), chùa Thanh Lương tọa lạc tại số 3261 Trentwood Way, thành phố Sacramento đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565.

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL 2565 TẠI CHÙA PHỔ TỪ, HAYWARD, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Trang nghiêm Đại lễ Phật Đản 2645 tại chùa Phổ Từ, Hayward, California, Hoa Kỳ. Vào sáng ngày 23 tháng 5 năm 2021 (ngày 12 tháng 4 năm Tân Sửu), chùa Phổ Từ tọa lạc tại số 17327 Meekland Avenue, thành phố Haywarad, tiểu bang California đã tổ chức trang nghiêm Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565.

CHÙA DIỆU QUANG, SACRAMENTO VỚI VƯỜN TƯỢNG PHẬT TÍCH TUYỆT ĐẸP.

Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại Tập 29-B Kính mừng Đại lễ Phật Đản PL 2565 (DL 2021) Chùa Diệu Quang Sacramento, California, Hoa Kỳ với vườn tượng Phật tích tuyệt đẹp. Địa chỉ: 9229 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95829 Điện thoại: (916) 381-4360, (916) 381-4339 Sáng lập, Tọa chủ: Ni trưởng Thích Nữ Diệu Từ Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Tịnh Lạc

TỊNH XÁ NGỌC HÒA, SAN JOSE, HOA KỲ TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2021

Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 25-B Tịnh xá Ngọc Hòa San Jose, California, Hoa Kỳ. Trang nghiêm Đại Lễ Phật Đản 2645 - PL 2565 - DL 2021 Địa chỉ 1: 766 S. Second Street, San Jose, CA 95112 Địa chỉ 2: 2054 Old Piedmont Road, San Jose, CA 95132 Điện thoại: (408) 295-2436; (408) 507-2363 Email: ngochoatemple@gmail.com Website: www.buddhayana.us Trụ trì: Ni sư Thích Nữ Tiến Liên

BẢO THÁP XÁ LỢI VÀ TỊNH THẤT HÒA BÌNH, FREMONT, CALIFORNIA, HOA KỲ (TT-2)

Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 40-D Bảo tháp Xá Lợi và tịnh thất Hòa Bình Fremont, California, Hoa Kỳ. HT. Thích Như Điển và đoàn Hoằng pháp Âu Châu, Hoa Kỳ dự Trai đàn Chẩn tế và Giải oan Bạt độ Từ ngày 06.4 đến ngày 08.4.2018 Địa chỉ: 37538 2nd Street, Fremont, CA 94536 PO Box 2188, Fremont, CA 94536 Điện thoại: (510) 790-2003; (408) 772-2808; (510) 999-5515 Email: imforworldpeace@yahoo.com Website: www.im4worldpeace.org Trụ trì: Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì *** Chứng minh: Hòa thượng Thích Như Điển Phương trượng chùa Viên Giác, Đức Quốc. Sám chủ: Thượng tọa Thích Giải Minh Trụ trì chùa Nhật Quang, Sacramento, Hoa Kỳ. Ảnh: Võ Văn Tường

BẢO THÁP XÁ LỢI VÀ TỊNH THẤT HÒA BÌNH, FREMONT, CALIFORNIA, HOA KỲ (TT-1)

Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 40-B, C. Bảo tháp Xá Lợi và tịnh thất Hòa Bình Fremont, California, Hoa Kỳ. Hòa thượng Thích Như Điển cùng đoàn Hoằng pháp Âu Châu viếng thăm và giảng pháp: 01. Ngày 03.12.2014 02. Ngày 13.01.2019 Địa chỉ: 37538 2nd Street, Fremont, CA 94536 PO Box 2188, Fremont, CA 94536 Điện thoại: (510) 790-2003; (408) 772-2808; (510) 999-5515 Email: imforworldpeace@yahoo.com Website: www.im4worldpeace.org Trụ trì: Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì

BẢO THÁP XÁ LỢI VÀ TỊNH THẤT HÒA BÌNH, FREMONT, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 40 Bảo tháp Xá Lợi và tịnh thất Hòa Bình Fremont, California, Hoa Kỳ. Tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2556 - ngày 08.4.2012 (9 năm trước) Địa chỉ: 37538 2nd Street, Fremont, CA 94536 PO Box 2188, Fremont, CA 94536 Điện thoại: (510) 790-2003; (408) 772-2808; (510) 999-5515 Email: imforworldpeace@yahoo.com Website: www.im4worldpeace.org Trụ trì: Tỳ kheo Ni Thích Nữ Hạnh Trì

CHÙA THƯỜNG QUANG, SACRAMENTO, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại Tập 39 Chùa Thường Quang Sacramento, California, Hoa Kỳ. Địa chỉ: 7539 Power Inn Road, Sacramento, CA 95828 Điện thoại: (916) 389-9990; Cell: (916) 412-9460 Email: tinhthuong02@gmail.com Trụ trì: Sư bà Thích Nữ Tịnh Thường

TỊNH XÁ NGỌC AN, SACRAMENTO, CALIFORNIA, HOA KỲ.

Một số Tự Viện Ni Giới người Việt tại Hải ngoại. Tập 38. Tịnh xá Ngọc An Sacramento, California, Hoa Kỳ. Địa chỉ: 7541 38th Avenue, Sacramento, CA 95824 Điện thoại: (916) 386-2367 Trụ trì: Ni trưởng Thích Nữ Khuê Liên