THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 25/3/2022 CHIỀU

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Các tự viện Phật giáo miền Bắc California luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward. Ngày 25/3/2022. Chùa Tuệ Viên, thành phố San Jose: Thượng tọa Thích Minh Thiện cùng chư Tăng; Chùa Phật Quang, thành phố San Jose: Ni sư Thích Nữ Quảng Tịnh cùng chư Ni; Chùa Giác Minh, thành phố Palo Alto: Ni sư Thích Nữ Nhật Lan cùng chư Ni; Sư chú Thông Đạo cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Ảnh: Võ Văn Tường
THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 25/3/2022 CHIỀU

Tin cùng chuyên mục