LỄ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TỌA CHỦ KHAI NGUYÊN CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ.

Vào lúc 18 giờ ngày 24/02/2023, Chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California đã trang nghiêm tổ chức Lễ thắp nến tưởng niệm cố Sư Bà Tọa chủ Khai nguyên chùa Đức Viên nhân lễ húy nhật lần thứ 24. Chương trình buổi lễ như sau: 1. Chư Tôn đức Ni cùng Phật tử lễ Tam Bảo 2. Thỉnh nến, cung đối trước bàn thờ Sư Bà 3. Ngâm thơ “Hành trang một chuyến lên đường” 4. Lời dẫn: Ý nghĩa buổi lễ thắp nến 5. Ni sư Giám viện khấn nguyện: “Pháp nhũ thâm ân”. 6. Lễ 9 lễ trước di ảnh Sư Bà 7. Bài hát “Đức Viên tự” 8. Ngâm thơ 9. Trích một số bài cảm niệm Ân Sư của môn đồ hiếu quyến 10. Ngâm thơ “Dáng Mẹ hiền ni” 11. Phước duyên trùng phùng (trích “Cảm niệm Sư Bà Đức Viên” của Hòa thượng chùa Quang Nghiêm, Stockton) 12. Ngâm thơ “Bàn tay Trì Địa” 13. Bài hát: “ Nhớ Thầy” 14. Trích “Bảo tồn văn hóa” 15. Bài hát “Tưởng niệm Sư Bà” 16. Trích “Đôi dòng cảm niệm” 17. Bài hát “Ân Thầy” 18. Ngâm thơ 19. Ni sư Giám viện kể về Sư Bà: Những mẫu chuyện Đạo. 20. Lời kết
LỄ THẮP NẾN TƯỞNG NIỆM SƯ BÀ TỌA CHỦ KHAI NGUYÊN CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE, HOA KỲ.

Tin cùng chuyên mục