CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE TỔ CHỨC KHÓA NIỆM PHẬT 20 NGÀY.

Kỷ niệm ngày vía Đức Phật A Di Đà năm Tân Sửu, Chùa Đức Viên tọa lạc tại số 2420 McLaughlin Avenue, thành phố San Jose, tiểu bang California, Hoa Kỳ đã thành tâm phát nguyện tổ chức khóa niệm Phật 20 ngày, từ ngày 06/12/2021 đến ngày 25/12/2021; mỗi ngày niệm Phật liên tục từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối.
CHÙA ĐỨC VIÊN, SAN JOSE TỔ CHỨC KHÓA NIỆM PHẬT 20 NGÀY.

Chương trình niệm Phật hàng ngày như sau:

04:00 – 05:30            Khóa lễ Đại chúng

                                    Tịnh tọa - Nhiễu Phật

06:00 – 07:15            Lễ Ký Số

                                    Tịnh tọa - Nhiễu Phật

07:45 – 09:00            Lễ Ký Số

                                    Tịnh tọa - Nhiễu Phật

09:30 – 10:45            Lễ Ký Số - Nhiễu Phật

11:00 – 12:00            Tịnh tọa - Nghe và học Khai thị

                                    Nhiễu Phật xuống Trai đường

12:00 – 14:00            Thụ trai - Chỉ tịnh

 

14:30 – 15:45            Lễ Ký Số

                                    Tịnh tọa - Nhiễu Phật

16:15 – 17:30            Lễ Ký Số

                                    Tịnh tọa - Nhiễu Phật

18:00 – 19:15            Lễ Ký Số

                                    Tịnh tọa - Nhiễu Phật

19:45 – 21:00            Khóa lễ - Đại chúng Hồi hướng

 

“Nguyện đem công đức niệm Phật hồi hướng mọi người, mọi loài được thâm tín Tam Bảo, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phát tín nguyện, niệm danh hiệu Phật, cầu sinh Tây Phương. Lại nguyện thế giới hòa bình, thiên tai, dịch bệnh mau chóng tiêu trừ, mọi người được an lành.” (Chùa Đức Viên)

 

Dưới đây là hình ảnh buổi lễ từ 09:30 đến 12:00 ngày 19/12/2021. Chư Ni và Phật tử hành lễ thật trang nghiêm, thành kính!

 

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật.

Võ Văn Tường

Tin cùng chuyên mục