CHÙA PHƯỚC SƠN, MODESTO, HOA KỲ TỔ CHỨC LỄ CẦU SIÊU CHO CA SĨ PHẬT TỬ PHI NHUNG VÀ MỘT SỐ PHẬT TỬ

Vào ngày 04 tháng 11 năm 2021, Chùa Phước Sơn tọa lạc tại 1623 St Francis Avenue, thành phố Modesto, tiểu bang California đã trang nghiêm cúng lễ tuần thất thứ 5 hương linh ca sĩ Phật tử Phạm Phi Nhung, pháp danh Tịnh Bình; chung thất trai tuần hương linh Nguyễn Hữu Dũng, pháp danh Nguyên Tuệ; tuần thất thứ 1 hương linh Trần Thị Kim Quế, pháp danh Tâm Hương; và lễ nhấp kéo xuống tóc cho Phật tử Hồ Thị Cẩm Vân, pháp danh Diệu Bích.
CHÙA PHƯỚC SƠN, MODESTO, HOA KỲ TỔ CHỨC LỄ CẦU SIÊU CHO CA SĨ PHẬT TỬ PHI NHUNG VÀ MỘT SỐ PHẬT TỬ

Quang lâm Chứng minh buổi lễ: Hòa thượng Thích Minh Đạt (trú trì Chùa Quang Nghiêm, thành phố Stockton), Hòa thượng Thích Tịnh Diệu (trú trì Tổ đình Giác Hải, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam; Phó Viện trưởng Tu viện Kim Sơn, thành phố Watsonville), Hòa thượng Thích Thông Đạt (trú trì Chùa Đại Nhật Như Lai, thành phố San Jose). Chư Tôn đức Tăng, Ni tham dự buổi lễ: Thượng tọa Thích Thiện Long (trú trì Chùa Thiên Trúc, thành phố San Jose), Thượng tọa Thích Vĩnh Tánh (trú trì Tu viện Thiên Đồng, thành phố Sacramento), Thượng tọa Thích Giác Chính (trú trì Chùa Giác Hạnh, thành phố Stockton), Đại đức Thích Pháp Trí (trú trì Chùa Tiên Quang, thành phố Tracy), Đại đức Thích Minh Tịnh (trú xứ Chùa Tiên Quang, thành phố Tracy), Đại đức Thích Pháp Cẩn và Đại đức Thích Hạnh Thông (trú xứ Niệm Phật đường Fremont, thành phố Fremont); Ni sư Thích Nữ Thanh Chơn và Sư cô Thích Nữ Thanh Diệu Huệ (trú xứ Tu viện Kim Sơn). Sám chủ: Thượng tọa Thích Minh Nguyện (trú trì Chùa Phước Sơn, thành phố Modesto).

 

Chương trình buổi lễ như sau:

03:00 pm Tác bạch thỉnh Sư

03:10 pm Hòa thượng Thích Thông Đạt niệm hương bạch Phật

03:15 pm Nghi lễ Cầu siêu

04:15 pm Thuyết linh: Hòa thượng Chứng minh Thích Tịnh Diệu

                             và Thượng tọa Sám chủ Thích Minh Nguyện

04:50 pm Lễ nhắp kéo xuống tóc cho Phật tử Diệu Bích

05:00 pm Cúng thí thực

05:30 pm Cúng dường trai tăng. Phật tử dùng cơm chiều.

06:30 pm Hoàn mãn

 

Nhiều hình ảnh ca sĩ Phật tử Phi Nhung gắn bó với Chùa nhiều năm qua, đã giúp Chùa trong các buổi lễ, các buổi gây quỹ xây dựng, được chiếu trên màn hình lớn. Ban ẩm thực phục vụ buổi lễ thật chu đáo.

 

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính và thắm tình đạo vị!

 

Võ Văn Tường

Website: chuaviettoancau.com

Tin cùng chuyên mục