CHÙA ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM, HOA KỲ TỔ CHỨC LỄ VU LAN NĂM 2020

Sáng ngày 05/9/2020 (ngày 18 tháng 7 năm Canh Tý, PL 2564), chùa Đại Bảo Trang Nghiêm đã tổ chức Lễ Vu Lan Báo Hiếu do Hòa thượng trụ trì Thích Đỗng Tuyên chủ lễ.
CHÙA ĐẠI BẢO TRANG NGHIÊM, HOA KỲ TỔ CHỨC LỄ VU LAN NĂM 2020

Chương trình buổi lễ gồm có:

                        Lễ quy y cho hai Phật tử nhỏ tuổi là: Lê Nguyễn Aria Ever Len, sinh năm 2017, pháp danh Bảo Hân; và Nguyễn Đức Bình An, sinh năm 2012, pháp danh Bảo Huy.

                        Hòa thượng chủ lễ niệm hương bạch Phật

                        Tụng kinh và sám Vu Lan

                        Hồi hướng

                        Cúng thí thực cô hồn

                        Tụng kinh Mông sơn thí thực

                        Hồi hướng

                        Chụp ảnh tập thể lưu niệm

                        Hoàn mãn

            Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính.

 

            Nam mô Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát.

Tin cùng chuyên mục