THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 30/3/2022

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Các tự viện Phật giáo miền Bắc California luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward. Ngày 30/3/2022. Chùa Phổ Từ, thành phố Hayward: Hòa thượng Thích Từ Lực cùng chư Ni, Phật tử Đạo tràng Phổ Từ; Chùa Phước Sơn, thành phố Modesto: Thượng tọa Thích Minh Nguyện; Chùa Báo Quốc, thành phố Huế: Thượng tọa Thích Pháp Tịnh; Tinh xá Thiền Lâm, thành phố Winchester: Thượng tọa Thích Thông Lý; Chùa Hải Vân, thành phố Hayward: Đại đức Thích Từ Nhẫn; Chùa Phước Sơn, tỉnh Quảng Trị: Đại đức Thích Nhật Thành; Tịnh xá Ngọc Thanh, thành phố Sacramento: Ni sư Thích Nữ Thu Liên; Tịnh xá Ngọc An, thành phố Sacramento: Ni sư Thích Nữ Hiếu Liên; quý Sư cô Tịnh xá Minh Quang và Tịnh thất Hiền Lương, thành phố Sacramento; Đại đức Thích Thông Tạng, Sư chú Thông Đạo cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ảnh: Võ Văn Tường
THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 30/3/2022

 

Tin cùng chuyên mục