THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 29/3/2022 TRƯA VÀ CHIỀU

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Các tự viện Phật giáo ở Hoa Kỳ luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward. Ngày 29/3/2022. Chùa Phật Đà (San Diego), Tu viện Pháp Vương, Chùa Long Sơn, Chùa Phật Bảo, Chùa Tịnh Luật, Chùa Phật Ân và Hội Thân hữu Già Lam: Hòa thượng Thích Nguyên Siêu; Chùa Thánh Duyên (Concord): Đại đức Thích Hoằng Đức; Chùa Phước Sơn (Quảng Trị): Đại đức Thích Nhật Thành. Buổi chiều: Tinh xá Thiền Lâm (Winchester): Sư cô Thích Nữ Thanh Châu cùng chư Ni; Tu viện Thôn Yên (Gilroy): Sư cô Thích Nữ Huệ Thông; Đại đức Thích Thông Tạng, Sư chú Thông Đạo cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Sau phần tụng kinh và cung tiến giác linh là đạo từ của Hòa thượng Thích Nguyên Siêu, Viện chủ Chùa Phật Đà. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ảnh: Võ Văn Tường
THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 29/3/2022 TRƯA VÀ CHIỀU

Tin cùng chuyên mục