CHÙA PHỔ TỪ, HAYWARD TỔ CHỨC LỄ HỘI MÙA HÈ 2021 (NGÀY 2)

Ngày 02/7/2022 – Ngày tu học thứ hai. Sáng. Giảng Phật pháp: Thầy Chân Pháp Tuyên chia sẻ đề tài: “Chánh kiến trong bốn loại thức ăn”. Chiều. Pháp đàm: Sư cô Thích Nữ Phổ Châu, Tăng thân và Đạo tràng Phổ Từ.
CHÙA PHỔ TỪ, HAYWARD TỔ CHỨC LỄ HỘI MÙA HÈ 2021 (NGÀY 2)

Tin cùng chuyên mục