LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - LỄ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN NGÀY 09/4/2022

Chiều tối ngày 09 tháng 4 năm 2022, tại nhà tang lễ thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chư Tôn Đức Tăng, Ni Cộng đồng Phật giáo Bắc California cùng Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã trang nghiêm tổ chức ngày thứ hai Lễ Tang Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Lễ thắp nến cầu nguyện - tưởng niệm Ân Sư. Ban xướng ngôn: TT. Thích Nguyên Thông, TT. Thích Đức Trí, TT. Thích Chánh Định. Chương trình buổi lễ: Nghi thức: Tác bạch thỉnh Sư Cung nghinh chư Tôn Đức Tăng, Ni quang lâm Giác Linh đường. Kệ thỉnh chuông (Thượng tọa Thích Vĩnh Tánh xướng kệ) Nghi thức: Dâng trà Bài hát “Nhớ mãi lời Thầy” (Tường Vi hát) Lời cảm niệm của Hòa thượng Thích Bổn Đạt, Chủ tịch GHPGVNTN Canada. Lời tiễn niệm của đại diện Ban Huynh trưởng GĐPT. Chánh Đức Lời cảm niệm của Hòa thượng Thích Từ Lực, Viện chủ Chùa Phổ Từ. Lời tưởng niệm của Phật tử Diệu Hiền, đại diện thân quyến. Lời tưởng niệm của Phật tử Viên Hương, đại diện Phật tử Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm. Bài hát “Thầ
LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - LỄ THẮP NẾN CẦU NGUYỆN NGÀY 09/4/2022

Tin cùng chuyên mục