CHÙA PHỔ MINH, FORT SMITH - HOA KỲ

CHÙA PHỔ MINH, FORT SMITH - HOA KỲ

Chùa tọa lạc tại số 1914 Jenny Lind Road, Fort Smith, AR 72901

Một trung tâm tu học Phật giáo mới thành lập tại miền bắc California, Hoa Kỳ

Trung tâm tu học Phổ Trí tọa lạc ở số 7233 Pleasants Valley Road, thành phố Vacaville, miền bắc tiểu bang California được Thượng tọa Thích Từ Lực thành lập vào năm 2012 trên diện tích 5 hecta. Sau gần hai năm xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ cho việc tu học của đại chúng và xin phép hoạt động tại địa phương, Trung tâm đã có giấy phép chính thức hoạt động do Department of Resources Management thuộc Solano County cấp ngày 02 tháng 01 năm 2014.