TỊNH XÁ PHÁP DUYÊN, FRESNO - HOA KỲ

TỊNH XÁ PHÁP DUYÊN, FRESNO - HOA KỲ

Tịnh xá tọa lạc tại số 1760 W. Jensen Avenue, Fresno, CA 93706