LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - LỄ YẾT PHẬT, TỔ NGÀY 09/4/2022

TRANG NGHIÊM LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH! Trưa ngày 09 tháng 4 năm 2022, tại nhà tang lễ thành phố Fremont, tiểu bang California, Hoa Kỳ, chư Tôn Đức Tăng, Ni Cộng đồng Phật giáo Bắc California cùng Môn đồ pháp quyến cố Hòa thượng đã trang nghiêm tổ chức ngày thứ hai Lễ Tang Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch vào ngày 20 tháng 3 năm 2022. Lễ Yết Phật, Tổ tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm. Nam mô Từ Lâm Tế Chánh Tông tứ thập nhị thế, Chúc Thánh Pháp Phái, đệ cửu đại, Mỹ quốc khai sơn Đại Bảo Trang Nghiêm Tự trụ trì, húy thượng Thị hạ Đạt, tự Hạnh Hưng, hiệu Đỗng Tuyên Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch. Võ Văn Tường
LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỖNG TUYÊN TÂN VIÊN TỊCH - LỄ YẾT PHẬT, TỔ NGÀY 09/4/2022

Tin cùng chuyên mục