THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 28/3/2022 CHIỀU

Thành kính tưởng niệm Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên viên tịch. Các tự viện Phật giáo miền Bắc California luân phiên tụng niệm tại Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm, số 2553 Darwin Street, thành phố Hayward. Ngày 28/3/2022. Chùa Liên Hoa, thành phố San Jose: Ni sư Thích Nữ Tịnh Hòa cùng chư Ni; Chùa Kiều Đàm, thành phố San Jose: Ni sư Thích Nữ Kiều Thuận; chư Ni Tu viện Kim Sơn, thành phố Watsonville; Đại đức Thích Thông Tạng, Sư chú Thông Đạo cùng Phật tử Đạo tràng Đại Bảo Trang Nghiêm. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ảnh: Võ Văn Tường
THỜI TỤNG NIỆM TƯỞNG NIỆM HT THÍCH ĐỖNG TUYÊN - NGÀY 28/3/2022 CHIỀU

Tin cùng chuyên mục