SAN JOSE, HOA KỲ: KHÓA TU MÙA XUÂN 2023

Chư Tôn đức hướng dẫn: Hòa thượng Thích Minh Điền, Thầy Thích Đồng Nhật, Thầy Thích Viên Ngộ, Thầy Thích Tâm Nguyên, Thầy Thích Đức Khánh, Thầy Thích Tâm Tiến. Địa điểm và thời gian: James Lick High School 57 N White Rd, San Jose, CA 95127 Ngày 11 và 12 tháng 3 năm 2023
SAN JOSE, HOA KỲ: KHÓA TU MÙA XUÂN 2023

Chương trình trong ngày 12 tháng 3 năm 2023 như sau:

08:30 am Thiền tọa, lễ Phật, tụng kinh (ảnh: 01-15)

10:00 am Pháp thoại. Thượng tọa Thích Viên Ngộ, Viện chủ Tu viện Đạo Viên, thành phố Edgewood, tiểu bang Maryland, Hoa Kỳ chia sẻ đề tài “Khơi nguồn tuệ giác”.

Đặc biệt, sau phần giảng pháp, Thượng tọa đã tặng tác phẩm “Hạnh phúc tùy cách nhìn” (tái bản lần 6, năm 2022) đến đại chúng tham dự khóa tu (ảnh: 16-32)

12:00 pm Thọ trai. Kinh hành niệm Phật. Chụp ảnh tập thể (ảnh: 33-50)

02:00 pm Pháp thoại. Thượng tọa Thích Đồng Nhật, Viện chủ Chùa Bình An, thành phố Naples, tiểu bang Florida chia sẻ đề tài " Trở về là hạnh phúc” (ảnh: 51-66)

03:30 pm Thượng tọa Thích Viên Ngộ hướng dẫn các bài hát chánh niệm.

04:00 pm Chia sẻ cảm nhận khóa tu (quý Thầy và đại chúng). Lễ tạ pháp. Hòa thượng Thích Minh Điền ban đạo từ (ảnh 67-92)

Sinh hoạt thanh thiếu niên do hai Thầy Thích Đức Khánh và Thích Tâm Tiến hướng dẫn (ảnh: 93-116)

Khóa tu “Khơi nguồn tuệ giác” đã hoàn mãn vào lúc 06:00 pm ngày 12 tháng 3 năm 2023. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa lạnh, số lượt Phật tử và thanh thiếu niên đến với khóa tu trên 600 lượt người.

Các thời khóa tụng kinh, lễ Phật, ngồi thiền … trang nghiêm; các bài pháp thoại sâu sắc, lợi lạc; công tác tổ chức từ trang trí các bàn thờ Phật đến ẩm thực, vận chuyển đều chu đáo, chuyên nghiệp.

Khóa tu thắm tình đạo vị! Đại chúng thật hỷ lạc!

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Võ Văn Tường

Website: chuaviettoancau.com

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục